Hygyrchedd

Mae Coleg Cambria yn cydnabod pwysigrwydd darparu gwefan sy’n hygyrch i bob grŵp defnyddwyr, gan gynnwys pobl anabl.

Rydym wedi gweithredu’r nodweddion hygyrchedd a ganlyn ar y wefan hon i’w gwneud yn haws i’w defnyddio gan bobl ag anableddau. Mae’r safonau cydymffurfio yn nodi sut rydym yn mesur hygyrchedd ein safle. A wnewch chi roi gwybod i ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu adborth ynglŷn â hygyrchedd y safle hwn, neu os ydych chi’n cael unrhyw drafferth wrth ei ddefnyddio.

BrowseAloud

Gall ymwelwyr â’n gwefan wrando ar y cynnwys trwy ddefnyddio BrowseAloud. Mae BrowseAloud yn darllen cynnwys gwefan yn uchel mewn llais dynol o ansawdd uchel. Amlygir pob gair wrth iddo gael ei ddarllen yn uchel ac amlygir y frawddeg mewn lliw cyferbyniol. Mae hyn yn galluogi defnyddwyr i weld yn hawdd pa destun sy’n cael ei ddarllen yn uchel a symud o fewn tudalennau gwe a rhyngddynt.

  • pobl â sgiliau isel mewn llythrennedd a darllen
  • pobl lle nad yw’r Saesneg neu’r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt
  • pobl â dyslecsia
  • pobl â rhywfaint o nam ar eu golwg

Cymorth i ddefnyddio’r bar offer

Am ddogfennau cymorth ar ddefnyddio’r bar offer, ewch at y ddolen ganlynol: www.browsealoud.co.uk/page.asp?pg_id=80629#Toolbar Functionality of BrowseAloud Plus

browsealoudlogo

Llwybrau byr gwelywio

Bydd defnyddwyr gyda nam ar eu golwg sy’n defnyddio’r bysellfwrdd i welywio, yn sylwi bod trefn y tab wedi ei optimeiddio ar gyfer ei ddefnyddio rhagor.

Lluniau

Mae’r holl luniau a ddefnyddir yng nghynnwys y safle hwn yn cynnwys priodoleddau alt disgrifiadol. Mae graffeg sydd ddim ond yn addurnol yn cynnwys priodoleddau alt gwag.

Maint y ffont

Sut i newid maint y ffont yn eich porwr:

  • Yn Internet Explorer: dewiswch y botwm ‘Tudalen’ dewiswch ‘Maint y testun’ ac yna dewiswch eich maint.
  • Yn Google Chrome: dewiswch y ddewislen Chrome ar far offer y porwr, dewiswch ‘Settings’. Dewiswch ‘Show advanced settings’. Yn yr adran ‘Web Content’, defnyddiwch y ddewislen ddisgyn ‘Font size’ i addasu’r maint.
  • Yn Mozilla Firefox: ewch i ‘Tools’, yna ‘Options’, yna ‘Content’ ac yn olaf, ‘Fonts and Colors’. Gallwch newid i’r maint sydd ei angen arnoch yma.

Tablau

Mae gan bob tabl gelloedd pennyn sy’n cael eu sganio’n gywir i alluogi darllenwyr sgrin i’w dehongli’n ddeallus. Lle bo angen hynny, mae gan dablau benawdau a chrynodeb hefyd.

Ffurflenni

Mae pob ffurflen yn cyd-fynd â dilyniant tabio rhesymegol.

Cydymffurfio â safonau

  • Mae’r tudalennau ar ein gwefan yn cydymffurfio ag o leiaf cydymffurfiaeth A, fel y nodwyd gan Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We a’u cymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol y Deillion (RNIB). Mae’r rhan fwyaf o’n tudalennau’n ateb gofynion lefel AA ac AAA.
  • Mae pob tudalen wedi’i dilysu fel XHTML 1 Trawsnewidiol ac maent yn defnyddio marcio semantig strwythuredig. Mae’r CSS hefyd yn dilysu.
  • Rydym yn ceisio dilyn ysbryd Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (DDA) 1995 (www.gov.uk/browse/disabilities) o ran darparu gwasanaethau ar-lein, yn ôl gofynion y Comisiwn Hawliau Anabledd (DRC) (www.equalityhumanrights.com).

Cwestiynau neu adborth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ynglŷn â hygyrchedd y safle hwn, neu os ydych chi’n unrhyw drafferth i’w ddefnyddio, a wnewch anfon e-bost at: marketing@cambria.ac.uk neu ffoniwch 01244 831531 estyniad 4081.