Cynllun Iaith Gymraeg

Yn dilyn cyfuno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl ar 1 Awst 2013, datblygwyd Cynllun Iaith Gymraeg newydd i’r coleg cyfun newydd, Coleg Cambria. Dewiswyd yr enw’n ofalus gan ein bod yn ymroddedig iawn i fod yn “goleg i Gymru”, ac yn hynod falch o fod yn sefydliad gwirioneddol Gymreig yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae hwn yn nodwedd gref yn ein Gwerthoedd Craidd ac fe’i mynegir trwy ddatblygiad y Cynllun Iaith Gymraeg hwn.

Seilir y Cynllun Iaith Gymraeg hwn ar gynlluniau gwreiddiol Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl, gan ystyried canllawiau Comisiynydd y Gymraeg ar Gynlluniau Iaith Gymraeg Colegau AB a'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.

Llawrlwythiadau