Ymglymiad Myfyrwyr

Llais y Myfyriwr

Ymunwch a gwnewch wahaniaeth.

Beth yw Llais y Myfyriwr?

Llais y Myfyriwr yw’r dull o ddweud eich dweud a newid beth sy’n digwydd yn eich coleg.
w. Llais y Myfyriwr

Sut mae eich llais yn cael ei glywed?

Mae pob dosbarth yn ethol dau Gynrychiolydd Dosbarth ym mis Medi, felly os oes gennych ddiddordeb, rhowch eich enw ymlaen trwy roi gwybod i’ch tiwtor. Yna, mae’r Cynrychiolwyr Dosbarth Etholedig yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd ac yn mynychu cyfarfodydd Adolygu Cynrychiolwyr i drafod materion trawsgolegol sy’n ymwneud â’r myfyrwyr. Mae’n bwysig eich bod yn dweud wrth eich Cynrychiolydd Dosbarth os ydych yn dymuno newid unrhyw beth neu leisio barn.

Gallet sefyll etholiad hyd yn oed!

Byddwch yn Llywydd neu Is-lywydd Myfyrwyr - gan roi hwb i’ch CV a’th brofiadau.

Cerdyn NUS extra

Fel myfyriwr byddwch yn cael cerdyn NUS extra sy’n eich galluogi i gael gostyngiadau’r stryd fawr. Cliciwch ar y ddolen yma i gael gwybodaeth https://cards.nusextra.co.uk/

Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr

Hoffi dod i’r coleg? Yna gadewch i bawb wybod drwy fod yn Llysgennad Myfyrwyr.

Beth fyddai rhaid i mi ei wneud?

Pob blwyddyn rydym yn ceisio recriwtio grwp o fyfyrwyr i’n helpu ni trwy gydol y flwyddyn. Byddwch yn gweithio gyda’r tîm marchnata yn nigwyddiadau’r coleg, byddwn yn gofyn eich barn am ymgyrchoedd marchnata ac yn gofyn i chi wneud sylwadau mewn datganiadau i’r wasg. Fe allech chi fod yn seren nesaf ein hymgyrch hysbysebu!

Pa fantais fydd hyn i chi?

Byddwch yn cael tâl am weithio yn nigwyddiadau’r coleg, yn cael dillad swyddogol, a bydd yn edrych yn wych ar eich CV a/neu gais prifysgol.

Sut mae dod yn Llysgennad?

Byddwn yn recriwtio ac yn hyfforddi ein Llysgenhadon o ddiwedd fis Medi a trwy fis Hydref felly gwyliwch Fewnrwyd y Myfyrwyr am fanylion.