Uwch Dim Rheoli

smt-header


david-jones DAVID JONES
Chief Executive / Prif Weithredwr
Sue Price SUE PRICE
Principal / Pennaeth
gareth-jones GARETH JONES
Director Of Finance / Cyfarwyddwr Cyllid
nick-tyson NICK TYSON
Executive Director of Curriculum Engineering & Construction / Cyfarwyddwr Gweithredol Cwricwlwm Peirianneg ac Adeiladu
steve-jackson STEVE JACKSON
Deputy Principal Corporate Services / Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Corfforaethol
llinos-roberts LLINOS ROBERTS
Communications & Bilingualism Manager / Rheolwr Cyfathrebu a Dwyieithrwydd
vivienne-martin VIVIENNE MARTIN
Director of Curriculum Land Based & ILS / Cyfarwyddwr Cwricwlwm Cyrsiau'r Tir a SBA
vicky-barwis VICKY BARWIS
Director Work Based Learning & Employer Engagement / Cyfarwyddwr Dysgu yn y Gwaith ac Ymgysylltu â Cyflogwyr
jayne-unalkat JAYNE UNALKAT
Head of Marketing & Admissions / Pennaeth Marchnata a Derbyn
rick-bedson RICK BEDSON
Head of Estates & Facilities / Pennaeth Ystadau a Chyfleusterau
felicity-williams FELICITY WILLIAMS
Head of Information Systems / Pennaeth Systemau Gwybodaeth
mark-brandish MARK BRANDISH
Director of Technology & Library Services / Cyfarwyddwr Technoleg a Gwasnaethau Llyfrgell
angela-woolrich ANGELA WOOLRICH
Executive Director of Curriculum General Education / Gyfarwyddwr Gweithredol y Cwircwlwm Addysg Gyffredin
lee-ann-davies LEE-ANN DAVIES
Executive Assistant / Cymhorthydd Gweithredol
julie-davies JULIE DAVIES
Director of HR and Organisational Development / Cyfarwyddwr AD a Datblygu Sefydliadol
carys-davies CARYS DAVIES
Director Quality, Learning & Student Experience / Cyfarwyddwr Ansawdd, Dysgu a Phrofiad y Dysgwyr
paula-hancock-wood PAULA HANCOCK-WOOD
Executive Director of Curriculum Services to People / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Cwricwlwm i Bobl