Lawrlwythiadau Polisïau

downloadGweithdrefn Cwynion Coleg Cambria Canllawiau i Fyfyrwyr a Chwsmeriaid
downloadPolisi a Chanllawiau Rhyddid Gwybodaeth
downloadCod Ymddygiad Myfyrwyr Coleg Cambria
downloadPolisi Iechyd a Diogelwch
downloadPolisi Cynaliadwyedd
downloadDatganiad anabledd
downloadPolisi Gwasanaethau Cwnsela Dysgwyr
downloadPolisi Plant Sy'n Derbyn Gofal A Rhai Sy'n Gadael Gofal
downloadDiogelu Plant ac Oedolion sy'n Agored i Niwed
downloadPolisi Chwythu'r Chwiban
downloadPolisi Ffioedd Dysgu ac Ad-daliadau
downloadDatganiad Deddf Caethwasiaeth Fodern
downloadPolisi Derbyn AB