Ein Partneriaid

Canolfan Datblygu Dysgu Craidd 14-19 oed Sir y Fflint

Mae Canolfan Datblygu Dysgu Craidd 14-19 oed Sir y Fflint, sy’n cael ei gynnal gan Goleg Cambria – Glannau Dyfrdwy yn brosiect partneriaeth rhwng y llywodraeth a darparwyr addysg lleol. Ers i’r ganolfan cefnogi dysgu agor ym Medi 2008, mae wedi darparu mynediad uniongyrchol i ddysgu i dros 300 o bobl ifanc 14-16 oed o ysgolion Sir y Fflint bob wythnos.

Flintshire County Council

Partneriaeth Oedolion a Chymunedau Sir y Fflint

Mae Partneriaeth Oedolion a Chymunedau Sir y Fflint yn parhau i fynd o nerth i nerth dan arweinyddiaeth Coleg Cambria. Mewn partneriaeth gyda CAG Coleg Harlech, Cyngor Sir y Fflint, Canolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru (Prifysgol Bangor) a Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC), rydym wedi cyflawni’r graddau uchaf mewn arolwg ledled siroedd Cymru ac rydym yn parhau i ddangos arloesed ac ymrwymiad i oedolion sy’n dysgu.

Flintshire Adult and Community Partnership

Prifysgol Glyndwr

Gallwch astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Ngholeg Cambria:

* Yn cael ei ddarparu ar y cyd.

Gwefan: www.glyndwr.ac.uk
Ffoniwch: 01978 290666
E-bost: sid@glyndwr.ac.uk

Glyndŵr University

Cyfamod y Lluoedd Arfog