Hanes

 • 2013
 • 1 Awst
  Coleg Cambria yn weithredol.
 • 26 Mawrth
  Sefydlu Coleg Cambria. Y Gorchymyn Corffori a Rheoliadau’r Llywodraeth yn dod i rym - proses gyfreithiol yn cynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Cysgodol Coleg Cambria. Edrychwch ar y Ddogfen Gorffori yma:
  www.legislation.gov.uk
 • 2012
 • 3 Rhagfyr
  Cyhoeddi enw’r coleg newydd, sef Coleg Cambria.
 • 8 Chwefror
  Coleg Glannau Dyfrdwy (gan gynnwys Coleg Llaneurgain, Coleg Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam) a Choleg Iâl, Wrecsam yn cyhoeddi eu bod yn mynd i uno.