Academi Gyrfaoedd

Mae Coleg Cambria yn gysylltiedig â Career Academies UK, sydd yn cael ei gefnogir gan rai o'r enwau mwyaf ym myd busnes Prydain.

Mae ein dysgwyr yn cael cyfle unigryw i ddechrau ar raglen ddwy flynedd gyffrous sy'n cynnwys mentora un i un, interniaeth gyda thâl, darlithoedd a gweithdai ysgogol. Cynlluniwyd y rhaglen hon i gyd-fynd ag astudio rheolaidd, a bydd yn rhoi profiad ychwanegol i helpu ein dysgwyr BTEC Lefel 3 ar y llwybr gyrfa y byddant yn dewis ei ddilyn.

careeracademy

Mae dysgwyr ar y cyrsiau canlynol yn gymwys i gymryd rhan yn rhaglen y Career Academy:

  • Diploma Estynedig Lefel 3 Busnes: BTEC

Beth yw'r manteision?

Mae academïau gyrfaoedd yn cael eu cefnogi gan rwydwaith o fusnesau ac entrepreneuriaid yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Ar ôl cael eu dewis ar gyfer y rhaglen glodfawr hon, bydd dysgwyr yn elwa ar y canlynol:

  • Interniaeth chwe wythnos gyda thâl
  • partner mewn busnes (mentor)
  • darlithoedd guru
  • ymweld â gweithleoedd

Cynlluniwyd y cyfan i gynorthwyo dysgwyr yn yr hinsawdd economaidd gystadleuol sydd ohoni ac i roi’r sgiliau gorau posibl y bydd eu hangen arnynt i ffynnu ym myd gwaith.

careeracademy
Level 3 study is A levels, BTEC, Advanced Diploma or SCOF Level 6 in Scotland [Ffynhonnell:www.careeracademies.org.uk]

Mae’r Academi Gyrfa yn waith caled ac ni fydd yn addas i bawb. Bydd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn barod i wneud rhagor o waith ac astudio gan weithio i fodloni hyn mae cwmnïau blaenllaw yn ei ddisgwyl gan eu gweithwyr, yn ogystal â disgwyliadau uchel Coleg Cambria! Mae tiwtoriaid bob amser wrth law i helpu ac i herio ymgeiswyr er mwyn iddynt gael dilyn eu llwybrau gyrfa delfrydol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais i fod yn fyfyriwr Academi Gyrfa, bydd angen i chi gael eich derbyn ar y cwrs perthnasol i ddechrau. Gall ymuno ag Academi Gyrfa Coleg Cambria fod y cam gorau a wnaethoch erioed!

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Barry Hancill. Y Cydlynydd Academi Gyrfa,
ar 01244 831531 estyniad 4333 / e-bost: barry.hancill@cambria.ac.uk