Alumni

Fel cyn fyfyriwr Coleg Cambria, neu fyfyriwr presennol sy’n agos at orffen eich astudiaethau yma, rydych chi’n gymwys i ymuno ag Alumni Cambria, ein rhaglen wych a gafodd eu llunio ar eich cyfer chi ac sydd ar gael i’ch helpu pob cam o’r ffordd yn eich gyrfa ôl-golegol.

Felly, os fuoch chi yng Ngholeg Cambria, neu unrhyw un o’r sefydliadau canlynol:

 • Coleg Glannau Dyfrdwy
 • Coleg Iâl Parc y Gelli
 • Coleg Iâl Ffordd y Bers
 • Coleg Llaneurgain (cyn Goleg Garddwriaeth Cymru)
 • Hyfforddiant Wrecsam
 • Coleg Llysfasi
 • Coleg Celstryn
 • Coleg Technoleg Sir y Fflint
 • Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI)

Gallwch ymuno heddiw.

Fel aelod sydd wedi cofrestru byddwch yn gymwys i dderbyn y canlynol:

 • Cerdyn Braint Alumni AM DDIM a fydd yn rhoi nifer cynyddol o freintiau, gostyngiadau a chynigion unigryw i chi.
 • Cyngor a chymorth gyda gyrfaoedd a chymorth i wella eich datblygiad personol neu eich busnes
 • Cyfleoedd i rwydweithio
 • Cyfleoedd i siarad gyda darpar fyfyrwyr i’r coleg a’u hysbrydoli mewn digwyddiadau’r coleg
 • Cyfleoedd mentora
 • Cyfleoedd i fod yn siaradwr gwadd
 • Gwasanaeth ailargraffu tystysgrifau coll
 • Defnyddio ein bwrdd swyddi i hysbysebu eich swyddi gwag
 • Cyfle i gael addysg broffesiynol ychwanegol

Cliciwch y ddolen isod i gofrestru gyda Alumni Cambria i gael y breintiau uchod i gyd ar unwaith.

Dysgu mwy